päävalikkoon

   

 


J U H A     R A U T I O


      

      

    

Kuvat ovat linkkejä suurempiin teoskuviin

 

"Illuusio ajaa Rautiovaunulla"


Nykyisin taide lähes pakottaa etsimään uusia muotoja, materiaaleja ja ilmaisutapoja. Olen töissäni halunnut pitäytyä pääasiassa klassiseen taulun muotoon, sen helpossa lähestyttävyydessä ja tuttuudessa. Kuitenkin se tarjoaa loputtomia ja avaria variaatioiden mahdollisuuksia, ja on hyvin konkreettinen ja helposti sisäistettävä.


Värit ovat voimakkaita ja korostavat taulun pintaa, toisaalta haen illusorista syvyyttä muodoilla ja sisällöillä. Voisi sanoa niitä Konkreettiseksi Surrealismiksi - tai "vesitetyksi abstraktioksi". Työt kuvaavat luonnon ja kultturin olemusta, niiden fysikaalisia lainalaisuuksia ja mahdottomuuksia, sekä erilaisia kauneuselämyksiä. Modernistinen perinne ja kuvakieli ovat töissä myös vahvoina.


Ennen järjen puhkianalysaatiota on esitajunnallinen, "surreaali taso", joka on kaiken tieteen ja tutkimuksen alkuperä, -alkuaine, metafyysinen kaikkeus, avaten monimielisen sisäavaruuden harhautvine polkuineen. Hengittäessään avaruuden miasmaa, on välillä hyvä vetää keuhkoihin uusia, raikkaita tuulia ja miettiä tulevaa. Vaikeuksista huolimatta ei saa jumittua ja on yritettävä säilyttää vapaus edes ajattelun flowssa, esteettömässä tajunnanvirrassa, lempeässä flanöörauksessa.


Juha Rautio 2012